Vilkår og brugsbetingelser

Information

James Hardie Europe B.V og dets datterselskaber (I det følgende benævnt ”James Hardie”, ”Vi”, ”Vores”) informerer på denne hjemmeside ”som den er”. Man har gjort sig stor umage for at informationen er nøjagtige og aktuelle ved udgivelsesdatoen. James Hardie kan dog ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og udeladelser. Passende professionel rådgivning bør søges når beslutninger skal træffes i forhold til at handle med aktier i selskabet. James Hardie kan ikke gøres ansvarlig for tab af profit eller skader af enhver art (som indeholder følgeskader eller økonomisk tab) som følge af informationerne på denne hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse

I tillæg til alle de andre vilkår og betingelser anført på vor hjemmeside, kan James Hardie ikke godkende, anbefale eller fremsætte nogen bemærkninger eller garantier omkring montering af produktet udført af hvilken som helst montør eller tømrer, som indeholder men ikke er begrænset til montører/tømrer som befinder sig på, eller er opnået gennem brugen af James Hardies hjemmeside.

Enhver information stillet til rådighed af James Hardie er ene og alene til informative formål. Vi giver ingen garantier eller kan gøres ansvarlig for arbejde udført af montører/tømrer, ej heller giver vi garanti på det udførte arbejde eller kvaliteten på det udførte arbejde, hvis du vælger at gøre brug af deres service. Montører eller tømrer er ikke ansatte eller repræsentanter hos James Hardie, og din beslutning om at bruge hvilken som helst montør/tømrer er for egen risiko. Dine rettigheder er reguleret af kontraktbetingelserne du indgår med den valgte montør/tømrer og ved gældende byggelovgivning.

James Hardie fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade som er resultatet af dit valg om at bruge indhentede oplysninger med hensyn til montør/tømrer, som indeholder men ikke er begrænset af enhver skade eller krav, som stammer fra eller på nogen måde er forbundet med tvister, kontrakter, eller dine aftaler med montører eller tømrer Får du en tvist med en montør/tømrer, vil du hermed indvillige i at frigøre James Hardie og dets repræsentanter, ansatte, søsterselskaber eller datterselskaber fra enhver forventet eller uforventet skade eller ethvert krav, kendt eller ukendt, skjult eller synligt, inklusive følgeskader heraf, eller på nogen måder forbundet med disse uenigheder og vores måde at betjene montører/tømrer på generelt.

Hyperlinks og Downloads.

Alle links til 3 parts hjemmeside indenfor denne hjemmeside tilbydes kun som information. James Hardie godkender ikke eller accepterer ikke ansvar for noget indhold eller downloads fra hjemmesider, som du kan have tilgang til via et hyperlink fra vores hjemmeside. Ydermere tager vi ikke ansvar i forbindelse med alle downloads indeholdt på vores hjemmeside.

Copyright og varemærker.

Informationen leveret på denne hjemmeside sammen med alt andet tilgængeligt materiale for at se eller downloade er copyrights af James Hardie og er beskyttet under EU og worldwide copyrights love og /eller traktater. © 2018 James Hardie Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdt. TM, SM og ® benyttede varemærker eller registrerede varemærker ejet af James Hardie Technology Limited. HardiePlank®, HardiePanel®, HardieTrim®, HardieBacker® og ColorPlus™ logoer er alle registrerede varemærker ejet af James Hardie Technology Limited.

Ændringer

Denne police er effektiv fra 30 januar 2017 og erstatter en tidligere police. Selvom vi ikke planlægger at ændre denne police tit, kan vi ændre den fra tid til anden. Vi vil informere om enhver ændring på vore hjemmesider, så du er/ kan være klar over de indsamlede informationer og hvordan vi til enhver tid bruger disse.