Navn: The Neighbourhood Center
Sted: Hawkinge, Kent, UK
År: 2014-2015
Arkitekt/Entreprenør: Pentland Homes
Produkter: HardiePlank® Facadebrædder med træstruktur og HardiePanel® Facadeplade glat
Farver: Gråblå, Hvid og Aftenblå
Type: Nybyggeri med både lodret og vandret montage
Byggestil: Moderne
Fotograf: Daniel Hundven Clements